Sign in to your Oide account

Welcome to Oide Registration (formerly known as JCT Registration), the registration site for junior cycle professional learning for school leaders and teachers. This registration site can be accessed using the login details previously provided to your school by Junior Cycle for Teachers.

Fáilte chuig Clárú Oide (ar a dtugtaí Clárú SSM roimhe seo), an suíomh clárúcháin d'fhoghlaim ghairmiúil na sraithe sóisearaí do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí. Is féidir teacht ar an suíomh clárúcháin seo trí úsáid a bhaint as na sonraí logála isteach a chuir an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí ar fáil do do scoil roimhe seo.